Björneborg Steel först i världen

Björneborg Steel blir världens första friformssmedja att köra en helt fossilfri produktionskampanj. Man blir också först i världen att använda biogasen DME i industriell skala. Till sin hjälp har man sina partners Flogas AB som levererar biogasen DME, Gasum AB som levererar biogasen LBG och Jämtkraft AB som levererar fossilfri el.

Förutom att ha fossilfri el i produktionen så ersätter man sina fossila gaser med biogaser och får på så sätt en helt fossilfri produktion. Produktionen och produkterna marknadsförs under namnet GreenForge® och olika testkampanjer kommer göras fortlöpande för att optimera processen och verifiera produktegenskaperna för att övergå till kontinuerlig klimatneutral drift under 2026 då bedömningen är att tillräcklig mängd biogas finns tillgänglig. – Det är nu otroligt viktigt att politiken möter upp och skapar förutsättningar för produktion av fossilfri energi i alla dess slag, industrin står redo för att genomföra klimatomställningen, säger VD Håkan Dedorsson.

– Vi har ett otroligt bra samarbete med vår partners och med denna satsning säkerställer vi att vi kan fortsätta producera världsledande produkter men nu med ett minimalt klimatavtryck. Vi bidrar också till att stärka Sveriges världsledande ställning som fossilfri stål- och smidesproducent. Vi ser en tydlig trend och efterfrågan bland våra kunder för klimatneutralt smide där vi nu kommer att kunna möta kundernas önskemål och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger VD Håkan Dedorsson.

Redan idag har Björneborg Steel ett litet klimatavtryck då produktionen sker med återvunnen råvara, 100% fossilfri elektricitet, LBG istället för LNG, recirkulering av restprodukter, 100% återvinningsbara produkter, interntransporter som sker med biodrivmedel och samtliga företagsbilar miljöklassade. Med GreenForge® blir produktionen helt fossilfri.

För ytterligare information kontakta

Håkan Dedorsson, VD Björneborg Steel AB, +46 76 540 80 70

Fakta Björneborg Steel AB

Björneborg Steel är en helt integrerad smedja och kontrollerar tillverkningsprocessen från skrotgård till leveransfärdig produkt. Företaget har Nordens största smidespress för friformssmide och levererar allt från halvfabrikat till kundanpassade helhetslösningar. Man har kärnkompetens inom avancerad framställning av specialstål med höga renhetskrav, komplexa friformssmiden samt maskinbearbetning. Verksamheten bedrivs i Björneborg och Kristinehamn, Sverige med global försäljning.